Wij zijn als stichting aangesloten bij Voedselbank Nederland. Iedereen bij de voedselbank, van hoog tot laag, is vrijwilliger en krijgt geen vergoeding. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd. Je kunt dus populair zeggen “Er blijft niets aan de strijkstok hangen”.

Opsterland heeft bijna 30.000 inwoners. Recente cijfers over inwoners die onder de armoedegrens leven hebben wij niet gevonden. In 2017 was dat percentage 4,6 % en dat is ruim 1365 inwoners. Als wij kijken nar de recente ontwikkelingen dan verwachten wij dat dit aantal zal toenemen.

Help ons helpen! Je helpt ook als in voorkomende gevallen wijst op het bestaan van onze voedselbank.